Kattinge Bylaug

Fordi fællesskab er sjovere!

Velkommen 
Kattinge-området ligger ved Kattinge Vig og halvøen Bognæs i den inderste del af Roskilde Fjord. Området omfatter den gamle Kattinge Landsby, det middelalderlige Nebbe Slot og mølle- og industrianlægget Kattinge Værk samt Søerne, der via åsystemet strækker sig op til det sagnomspundne Lejre.


Det moderne Kattinge Bylaug blev dannet i 1979 med det formål at "varetage beboernes fælles interesser styrke sammenholdet blandt beboerne". Et af midlerne til dette er nærværende hjemmeside, der indeholder informationer om og billeder fra Kattinge - til glæde for os selv og, forhåbentlig, andre på egnen og ude i den store verden.


Seneste nyt

Sommerfest 


Næste arrangement:

Generalforsamling

Vær med når olderkvinden leverer årets beretning, kasserén regnskabet og vi diskuterer indkomne forslag mm.

Tid: Torsdag d. 21 september 2017 kl. 19:30 - 

Sted: Hos Henrik Og Trine, Bygaden 24a


Indkaldelse og dagsorden

Indkaldelse og dagsorden udsendes via hjemmeside/mail/FB/opslag senest 14 dage inden mødet, jf. vedtægter.


Indkomne forslag til dagsorden

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. 

Send venligst forslag pr. mail til hele bestyrelsen(se punktet kontakt)