Årets første trafik happening

Nu gør vi en indsats mod den øget trafik i KattingeDer blev afholdt et velbesøgt og fint trafik arrangement søndag den 3 maj, hvor folk drøftede tingene og vi fik input til trafik skrivelse fra trafik udvalget til Lejre Kommune. Der blev malet trafik skilte og udstoppet børn - altså ikke rigtig børn. Dukkerne er sat op rundt omkring i byen for at skabe opmærksomhed omkring hvem der færdes på det Grønningen og for at få hastigheden ned gennem byen.

Der er også sendt et skriv til Lejre kommune, at vi ønsker at starte en dialog omkring trafik situation i byen. Vi har vedlagt en del forslag til forbedringer.

Trafik udvalget går med planer om et nyt event i den nordlig del af byen som er hårdt plaget af knallert bander. Mere om de senere.

Vi ønsker også selv at lave nogen trafik måling i weekend, så vi har nogen tal vi kan tag med til kommunen.


Kom og være med

Hvis der er nogen der ud som brænder for at være med i trafik udvalget, så tag fat i en af os i udvalget eller skriv til kattinge.bylaug@gmail.com

Vi har brug for alle gode ideer.


-


Trafik udvalget

Formål: At arbejde for at forbedre de trafikale forhold i og omkring Kattinge by

Carsten B. Christensen
Jesper Tornberg
tornbergkattinge@gmail.com
32147422
40262447
Kristian Klok Pedersen
Michael Høien
Rikke Christensen
Sara Jürs Schmidt
Sofie Aalborg